SVETOVNI DRžAVLJAN IN NEZAVEDNO PRISILNO PREPRIČEVANJE

»Oprati nekomu možgane«. Kaj izraz sploh pomeni? Gre za prepričevanje, indoktrinacijo, propagando pretvorbe ali celo za sistem izobraževanja, a vendar v svojem bistvu pranje možganov bodisi zavedno ali nezavedno vključuje prisilo ali ustrahovanje. Dogaja se lahko na individualni ravni ali v družbi. Pogosto je žrtev izolirana medtem ko se z njo manipulira. Morda bi bil … Continue reading SVETOVNI DRžAVLJAN IN NEZAVEDNO PRISILNO PREPRIČEVANJE