JASNA VPRAŠANJA IN (NE)JASNI ODGOVORI

…, ki pa veliko povedo. Dne 24.11.2021 sem na Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), skladno z relevantnimi določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E), naslovil vprašanja ter naslovni organ izrecno zaprosil za podajo natančnih odgovorov. Dan zatem, sem na Agenciji poslal elektronsko sporočilo, v katerem sem se poleg določb ZDIJZ … Continue reading JASNA VPRAŠANJA IN (NE)JASNI ODGOVORI