POMEMBEN PRECEDENS EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Evropsko sodišče za človekove pravice je s sodbo senata z večino glasov (4 glasovi proti 3) odločilo, da je država Švica kršila določbo 11. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (svoboda zbiranja in združevanja).