PRVIH 100… GREMO NAD 100.000?

JAVNI POZIV DRŽAVLJANOVGLEDE SKLENITVE GLOBALNEGA SPORAZUMAS SVETOVNO ZDRAVSTVENO ORGANIZACIJO 11.05.2022 Globalni sporazum, po katerem bi Svetovna zdravstvena organizacija (SZO, angl. WHO) v določenih, a vendar povsem nespecificiranih ter nejasnih okoliščinah prevzela izključne (suverene) oblastne pristojnosti in s tem suvereno Republiko Slovenijo spravila v podrejen položaj, bo izrazito neustaven. Republika Slovenija namreč zgolj s podpisom nekega … Continue reading PRVIH 100… GREMO NAD 100.000?